Çerez Politikası

Çerez nedir?
İngilizce’de “cookie” terimi bisküvi anlamına gelir, ancak web taraması alanında “cookie” tamamen farklı bir şeydir. Web sitemize eriştiğinizde, cihazınızın tarayıcısında “çerez” adı verilen küçük bir metin depolanır. Bu metin, tarama alışkanlıklarınız, tercihleriniz, içeriğin kişiselleştirilmesi vb. hakkında çeşitli bilgiler içerir.

Benzer şekilde çalışan ve tarama faaliyetleriniz hakkında veri toplamak için kullanılan başka teknolojiler de vardır. Tüm bu teknolojilere bir bütün olarak “çerezler” diyeceğiz.

Bu teknolojilerden yaptığımız özel kullanımlar bu belgede açıklanmaktadır.

Bu web sitesinde çerezler ne için kullanılmaktadır?
Çerezler, Web Sitesinin çalışma şeklinin önemli bir parçasıdır. Çerezlerimizin temel amacı, tarama deneyiminizi iyileştirmektir. Örneğin, tarama sırasında ve gelecekteki ziyaretlerinizde tercihlerinizi (dil, ülke vb.) hatırlamak. Çerezlerde toplanan bilgiler ayrıca web sitesini geliştirmemize, bir kullanıcı olarak ilgi alanlarınıza uyarlamamıza, yaptığınız aramaları hızlandırmamıza vb. olanak tanır.

Bazı durumlarda, önceden bilgilendirilmiş onayınızı almışsak, çerezleri başka kullanımlar için, örneğin tarama alışkanlıklarınızın analizine dayalı olarak size reklam göstermemize olanak tanıyan bilgileri elde etmek için kullanabiliriz.

Bu web sitesinde çerezler ne için KULLANILMAZ?
Kullandığımız çerezler adınız, adresiniz, şifreniz vb. gibi hassas kişisel kimlik bilgilerini saklamaz.

Çerezlerde saklanan bilgileri kim kullanır?
Web sitemizdeki çerezlerde saklanan bilgiler, aşağıda “üçüncü taraf çerezleri” olarak tanımlanan ve bize kullanıcı deneyimini geliştiren hizmetler sağlayan harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilenler hariç olmak üzere, yalnızca bizim tarafımızdan kullanılır. Örneğin, ziyaret sayısı, en çok beğenilen içerik vb. hakkında toplanan istatistikler genellikle Google Analytics tarafından yönetilir.

Bu Web Sitesinde çerez kullanımını nasıl önleyebilirsiniz?
Çerezlerin kullanımından kaçınmayı tercih ederseniz, kullanımlarını REDDEDEBİLİR veya kaçınmak istediklerinizi ve kullanmanıza izin verilenleri YAPILANDIRABİLİRSİNİZ (bu belgede size her bir çerez türü, amacı, alıcısı, geçiciliği vb. hakkında daha fazla bilgi veriyoruz. ).

Bunları kabul ettiyseniz, aşağıdaki bölümde belirtildiği gibi cihazınızdaki çerezleri silmediğiniz sürece size tekrar sormayacağız. Onayınızı iptal etmek isterseniz, çerezleri silmeniz ve sıfırlamanız gerekecektir.

Çerez kullanımını nasıl devre dışı bırakabilirim ve silebilirim?
Sahibi, Çerez Politikası hakkındaki bilgileri Web Sitesinin tüm sayfalarında erişilebilen çerez banner’ında görüntüler. Çerez başlığı, veri işleme hakkında temel bilgileri görüntüler ve Kullanıcının aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmesine olanak tanır:

Çerezlerin kurulumunu KABUL ETMEK veya REDDETMEK veya önceden verilen izni geri çekmek.
Çerez Politikası sayfasında ek bilgi edinin.
Bu Web Sitesinden (ve üçüncü taraflarca kullanılanlardan) çerezleri kısıtlamak, engellemek veya silmek için, istediğiniz zaman tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu yapabilirsiniz. Bu ayarların her tarayıcı için farklı olduğunu lütfen unutmayın.

Aşağıdaki bağlantılarda, en yaygın tarayıcılarda çerezlerin nasıl etkinleştirileceği veya devre dışı bırakılacağı ile ilgili talimatları bulacaksınız.

Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Bu web sitesinde ne tür çerezler kullanılıyor?
Her web sitesi kendi çerezlerini kullanır. Web sitemizde aşağıda listelenenleri kullanıyoruz:

ONU YÖNETEN KURULUŞA GÖRE

Kendi çerezleri:

Bunlar, Editörün kendisi tarafından yönetilen ve Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetin sağlandığı bir bilgisayar veya etki alanından Kullanıcının terminal ekipmanına gönderilenlerdir.

Üçüncü taraf çerezleri:

Bunlar, Editör tarafından yönetilmeyen, ancak çerezler aracılığıyla elde edilen verileri işleyen başka bir kuruluş tarafından yönetilen bir bilgisayar veya etki alanından Kullanıcının terminal ekipmanına gönderilenlerdir.

Çerezlerin editörün kendisi tarafından yönetilen bir bilgisayar veya etki alanından sunulması, ancak bunlar aracılığıyla toplanan bilgilerin üçüncü bir tarafça yönetilmesi durumunda, üçüncü tarafın bunları kendi amaçları için kullanması halinde (örneğin, sağladığı hizmetlerin iyileştirilmesi veya diğer kuruluşlar için reklam hizmetlerinin sağlanması) kendi çerezleri olarak kabul edilemezler.

AMAÇLARINA GÖRE

Teknik çerezler:

Bunlar, örneğin trafiği ve veri iletişimini kontrol etmek, oturumu tanımlamak, kısıtlı erişim bölümlerine erişmek, kayıt veya bir etkinliğe katılım için başvuruda bulunmak, Web Sitesi hizmetinin birlikte çalıştığı yazılımın lisanslarını faturalandırmak amacıyla ziyaretleri saymak, tarama sırasında güvenlik unsurlarını kullanmak, video veya ses yayını için içerik depolamak, dinamik içeriği etkinleştirmek (örneğin, bir metin veya görüntünün animasyonunu yüklemek) gibi Web Sitemizin taranması ve düzgün çalışması için gerekli olanlardır.

Analiz çerezleri:

Kullanıcı sayısını ölçmeye ve böylece Web Sitesi kullanıcıları tarafından yapılan kullanımın ölçümünü ve istatistiksel analizini gerçekleştirmeye izin verirler.

Tercih veya kişiselleştirme çerezleri:

Bunlar, örneğin dil, Kullanıcı bir arama yaptığında görüntülenecek sonuç sayısı, Kullanıcının hizmete eriştiği tarayıcı türüne veya hizmete eriştikleri bölgeye bağlı olarak hizmetin görünümü veya içeriği gibi, Kullanıcının deneyimini diğer kullanıcılarınkinden farklılaştırabilecek belirli özelliklerle hizmete erişmesi için bilgilerin hatırlanmasını sağlayan çerezlerdir.

Davranışsal reklamcılık:

Bunlar, bizim tarafımızdan veya üçüncü taraflarca işlenen, size tarama profilinizle ilgili reklamlar gösterebilmemiz için İnternet tarama alışkanlıklarınızı analiz etmemize izin verenlerdir.

ETKIN KALDIKLARI SÜRENIN UZUNLUĞUNA BAĞLI OLARAK.

Oturum çerezleri:

Bunlar, Kullanıcı bir web sitesine erişirken veri toplamak ve saklamak için tasarlanmış olanlardır.

Genellikle, yalnızca Kullanıcı tarafından tek bir seferde talep edilen hizmetin sağlanması için tutulması gereken bilgileri (örneğin, satın alınan ürünlerin bir listesi) saklamak için kullanılırlar ve oturumun sonunda kaybolurlar.

Kalıcı çerezler:

Bunlar, verilerin terminalde saklı kaldığı ve çerezden sorumlu tarafça tanımlanan ve birkaç dakikadan birkaç yıla kadar değişebilen bir süre boyunca erişilebilen ve işlenebilen çerezlerdir. Bu bağlamda, oturum çerezleri kullanılarak gizlilik riskleri azaltılabileceğinden, kalıcı çerezlerin kullanımının gerekli olup olmadığı özellikle değerlendirilmelidir. Her durumda, kalıcı çerezler ayarlandığında, kullanım amaçları göz önünde bulundurularak geçici sürelerinin gerekli olan minimuma indirilmesi önerilir. Bu amaçla, WG29 Opinion 4/2012, bir çerezin bilgilendirilmiş rıza yükümlülüğünden muaf tutulabilmesi için, sona erme süresinin amacı ile ilgili olması gerektiğini belirtmiştir. Sonuç olarak, oturum çerezlerinin kalıcı çerezlere göre muaf tutulma olasılığı çok daha yüksektir.