Gizlilik Politikası

 1. ¿Quién es el Responsable de tratamiento de sus datos?
 • Şirket adı: iFakat Baytürk https://tr.sonucuerbal.com
 • Adres: Durak Sk. Azapoğlu Apt No 17 2 Avcılar, Firuzköy Mh., İstanbul 34325
 • İletişim telefon numarası: +90 5306484114
 • E-posta: iletisim@tr.sonucuherbal.com
 1. Sizin hakkınızda ne tür verilere sahibiz ve bunları nasıl elde ettik?

Müşterilerden ve tedarikçilerden işlediğimiz kişisel veri kategorileri şunlardır:

 1. Tanımlama verileri
 2. Posta veya e-posta adresleri
 3. Finansal ve işlem verileri (MÜŞTERİLER)

Yukarıda belirtilen tüm verileri ya sizden ya da doğrudan sizden bilgi formu, sipariş, sözleşme teklifi vb. yoluyla elde ettik. Daha sonra değişiklik olması durumunda bize güncellenmiş verileri sağlamak sizin veya şirketinizin yükümlülüğünde olacaktır.

 1. Verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

İlgili kişiler tarafından bize sağlanan verileri, satış, satış sonrası hizmet, hizmet kalitesi vb. alanlarda yürütülen belirli prosedürlerden kaynaklanan çeşitli faaliyetleri yönetmek için işliyoruz. Bu şekilde, verilerinizi aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirmek için kullanacağız:

 1. Web sitemizde yer alan iletişim formu veya şirketimiz ile diğer herhangi bir iletişim yolu ile talep edilen bilgilerin gönderilmesi.
 2. Talep edilen ürünlerin gönderilmesi.
 3. Hem potansiyel müşterilere hem de müşterilerimize ilgilerini çekecek ürün ve hizmet teklifleri sunmak.
 4. Müşterilerimizin idari, mali ve muhasebe yönetimini gerçekleştirmek.
 5. Size en uygun teklifleri ve optimize edilmiş bir hizmet kalitesini sunabilmek için memnuniyet anketleri, pazar araştırmaları vb. gerçekleştirmek.
 6. Verilerinizi ne kadar süreyle saklayacağız?

Çeşitli iletişim formları ve/veya bilgi toplama yoluyla topladığımız potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantılı bireylere ilişkin kişisel veriler, ilgili tarafça silinmeleri talep edilmediği sürece saklanacaktır. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz tarafından sağlanan veriler, taraflar arasındaki iş ilişkisi devam ettiği sürece, her durumda konuya bağlı olarak asgari yasal saklama sürelerine uyularak saklanacaktır.

Her durumda, kişisel verilerinizi, ortaya çıkan sorunlara yanıt vermek veya sorunları çözmek, iyileştirmeler yapmak, yeni hizmetleri etkinleştirmek ve yürürlükteki mevzuatın gerekliliklerine uymak için ihtiyaçlarımızı dikkate alarak makul olarak gerekli olan süre boyunca saklayacağız. Bu, ürünlerimizi kullanmayı bıraktıktan veya bu web sitesini kullanmayı bıraktıktan sonra bile kişisel verilerinizi makul bir süre boyunca saklayabileceğimiz anlamına gelir. Bu sürenin sonunda kişisel verileriniz tüm sistemlerimizden silinecektir.

 1. Verilerinizin işlenmesi için meşru dayanak nedir?

Veri işleme türüne göre, meşrulaştırma temeli aşağıdaki gibidir

TEDAVİMEŞRUIYETIN TEMELI
Sipariş Yönetimi: Sözleşmeye dayalı ilişkinin yönetilmesi ve tarafları bağlayan sözleşmenin yürütülmesi.Sözleşmenin yürütülmesi.
Muhasebe yönetimi: müşteriler ve/veya tedarikçiler ile faturalandırma yönetimi.Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve kontrolü
Vergi yönetimi: stopajların, ödeneklerin vb. uygulanmasıTaraflar arasındaki sözleşmesel ilişkinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve kontrolü; Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
İdari yönetim: lojistik yönetimi, depo, müşteri teslimatları, malların teslim alınması vb.İdari yönetim: lojistik yönetimi, depo, müşteri teslimatları, malların teslim alınması vb.
Pazarlama: Müşteri memnuniyeti anketleri yapmak da dahil olmak üzere, müşterilerimize veya geçmişte bizden bilgi talep etmiş olanlara yönelik ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında ticari faaliyetler.İlgili tarafın (potansiyel müşteriler) özgür ve açık rızası, bu rızanın geri çekilmesinin hiçbir durumda taraflar arasındaki sözleşmenin yürütülmesini şart koşamayacağını bildiririz; ilgili taraflarca geçmişte elde edilen veya talep edilenlere benzer ürün veya hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanmasında şirketin meşru menfaati.

İlgili tarafın (potansiyel müşteriler) özgür ve açık rızası, bu rızanın geri çekilmesinin hiçbir durumda taraflar arasındaki sözleşmenin yürütülmesini şart koşamayacağını bildiririz; ilgili taraflarca geçmişte elde edilen veya talep edilenlere benzer ürün veya hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanmasında şirketin meşru menfaati.

 1. Verileriniz hangi alıcılara iletilecek?

Bize açıkça yetki vermediğiniz sürece, kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amaçları için kullanmak isteyen herhangi bir üçüncü taraf şirkete aktarmayacağız. Herbalife’ın merkez ofisi hariç.

Kişisel bilgilerinizi, yasal olarak bunu yapmamız gerektiğinde veya iyi niyetle hareket ederek bu tür bir eylemin yasal sürece uymak; herhangi bir yasal iddia veya talebe yanıt vermek veya şirketin veya müşterilerinin ve genel halkın haklarını korumak için makul olarak gerekli olduğuna inandığımız durumlarda devlet kurumlarına ve yetkili makamlara ifşa edebileceğimizi lütfen unutmayın.

Verilerinizin üçüncü taraflara aktarılmayacağını veya iletilmeyeceğini, işlenmesinden ve saklanmasından yalnızca şirketin sorumlu olduğunu size bildiririz.

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara veya şirketlere (örneğin, web sitemizi yönetmemize veya sözleşmeli hizmetleri yürütmemize yardımcı olan İnternet servis sağlayıcıları, BT destek ve bakım şirketleri, lojistik şirketleri, vergi ve muhasebe danışmanlıkları vb.) Her durumda, bu üçüncü taraflar veya şirketler, kişisel verilerinizle ilgili olarak her zaman bizimle aynı güvenlik seviyelerini korumalı ve gerektiğinde kişisel verilerinizi gizli ve güvenli tutmak ve ayrıca bilgileri yalnızca şirketin özel talimatlarına uygun olarak kullanmak için yasal yükümlülüklerle bağlıdır.

 1. Üçüncü ülkelere veri aktarımı?

Verileri üçüncü ülkelere aktarma planımız bulunmamaktadır. Bu tür aktarımlar olması durumunda, önceden onayınızı isteriz.

 1. Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

Herhangi bir kişi, doğrudan kendisiyle ilgili kişisel verileri işleyip işlemediğimize dair onay alma hakkına sahiptir.
Özellikle, veri sahipleri kişisel verilerine erişme ve işlemenin elektronik yollarla gerçekleştirilmesi halinde bunları ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkını talep edebilirler (taşınabilirlik hakkı).

Aynı şekilde, veri sahipleri yanlış verilerin düzeltilmesi hakkını talep edebilir veya duruma göre, diğer nedenlerin yanı sıra, verilerin toplanma amaçları için artık gerekli olmadığında silinmelerini talep edebilir.

Buna ek olarak, belirli durumlarda, veri sahipleri verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilir veya belirli durumlarda ve özel durumlarıyla ilgili nedenlerle, veri sahipleri verilerinin işlenmesine itiraz etme haklarını kullanabilirler. Zorlayıcı meşru nedenler veya olası iddiaların uygulanması veya savunulması veya yürürlükteki düzenlemelerde belirlenen istisnalar dışında verileri işlemeyi durduracağız.

Ayrıca, geri çekilmeden önceki rızaya dayalı işlemenin yasallığını etkilemeksizin, rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kullanıcı ayrıca, yukarıda belirtilen haklarını istediği zaman bu Yasal Bildirimin Ek 1’inde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak ve kimlik kartının veya yasal kimlik belgesinin bir kopyasını ekleyerek bize yazarak kullanabileceği konusunda bilgilendirilir.

Ayrıca, özellikle haklarınızı kullanırken tatmin olmadığınız durumlarda, İspanya Veri Koruma Kurumu’na şikayette bulunma hakkına da sahip olacaksınız.